Martin Prokš

Martin Prokš

Česká verze martin(tečka)proks(zavináč)proks-martin(tečka)cz

Narodil jsem se v Mostě v druhé polovině 70tých let a žil jsem v Lenešicích poblíž města Louny, později v Praze a nyní žiju nedaleko Plzně. Mám rodinu.

Vystudoval SPŠ Most, maturoval jsem v polovině 90tých let. Po té jsem vystudoval ČVUT Fakultu Strojního Inženýrství, katedru Letecké techniky (magisterské studium, titul Ing.). Specializoval jsem se na aerodynamiku a mechaniku letu.

Pracoval jsem v Aero Vodochody a.s., VZLÚ Praha a.s. a ve Škoda JS a.s.

Mezi moje zájmy historicky či současně patří: letectví, ULL, letecké modelářství, tanec, salsa, kendó, kajak na divoké vodě, Linux a programování, virtuální létání, truhlařina a kovařina. Kdysi jsem provozoval hráčský server Asfaltoví Holubi (IL2 Šturmovik).

Na internetu vystupuji buďto pod svým občanským jménem Martin Prokš, nebo pod přezdívkou Čutora a AH_Čutora a někdy ve variantách bez diakritiky. Používám jako grafického avatara výše uvedenou fotografii (moje trochu odlehčená fotografie někdy z roku 2006 tuším).

Z internetu vím, že podobně starých Martinů Prokšů je v ČR několik. Pokud Vám nic z výše uvedeného nic neříká, pak asi hledáte jiného Martina Prokše.

Pokud však hledáte Martina Prokše co měl velmi podobnou e-mailovou adresu, akorát že na googlu, pak ano jste na správném místě. Přesunul jsem svůj účet od googlu k nezávislé firmě.

Google podle mého názoru je již příliš velký. Stala se z něj natolik globálně dominantní společnost, že zcela válcuje ostatní. A hlavně Google již není společnost, která by svými aktivitami rozvíjela (nebo alespoň neomezovala) svobodu slova a podnikání a internetu, ale sám aktivně svobodu potlačuje. Cenzuruje, blokuje a maže účty lidem, kteří projevují (hlavně politické) názory odlišné od světonázoru Googlu, jeho zaměstnanců a elfů. Proviněním většinou je zveřejněný politický názor, nijak v rozporu se zákony či dobrými mravy. O tom jak se Google chová v Číně ani nemluvě. Proto jsem se po třinácti letech používání google mailu a dalších služeb rozhodl postupně přesunout své aktivity co nejvíce mimo svět Googlu, jeho služeb a sociálních sítí. Dobře vím, že to tak úplně nejde, je to protest a vzpoura ... ani ne komára ... proti velehoře. Nikoho nevyzývám k podobnému kroku, pouze vysvětluji svůj odchod od Googlu a (mimo jiné) vznik této internetové domény a těchto stránek.

English version martin(dot)proks(at)proks-martin(dot)cz

I was born in a city Most in the Czech Republic late of the 70's. I lived at Lenešice vilage near city Louny. Later I lived in Prague and now I am living near Pilsen. I have got a family.

I finished high school SPŠ Most in the middle of 90's. I graduated at CVUT Faculty of Mechanical Engineering, Aircraft enginnering (magister degree - Ing.). I have been specialist about aerodynamics and flight mechanics.

I worked at Aero Vodochody a.s., later at VZLU Prague a.s. and now at Skoda JS a.s.

My hobbyes are: aeroplanes, microlight aircrafts, aircraft models, dancing, salsa, kendo, wild water kayak, Linux and programming, virtual flying, wood working and black smithing. I have been owning and maintaining an IL2 server Asfaltovi holubi (Trap Pigeons).

I am using some nicknames on the Internet. I mostly use my name Martin Proks. Sometimes I use nick names Cutora or AH_Cutora or versions with czech accents. I am using a photo-avatar on the internet of my a little bit funny photography, it is the photo up here presented.

I know from the Internet, there is more people with name Martin Proks and similar age in the Czech Republic. If nothing written up here does not ring a bell in yout ears, You are looking some other Martin Proks most probably.

If You are looking for Martin Proks with very similar email address but on a Google mail, yes - You are at right place. I moved my e-mail from Google to here.